Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, leveringen, diensten en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Deze voorwaarden zijn hieronder te downloaden.


Copyright 2019 | Managed Central Computing Systems (MCCS)

Managed Central Computing Systems (MCCS)
4Passwords.com is een onderdeel van MCCS