Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, leveringen, diensten en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Deze voorwaarden zijn hieronder te downloaden.

Algemene voorwaarden Modules 00 t/m 16

Module 00 : Algemene Voorwaarden

Module 01: Licentie voor programmatuur

Module 02: Ontwikkeling van programmatuur

Module 03: Onderhoud van programmatuur

Module 04: Application service provision, software as a service en computerservice

Module 05: Ontwikkeling en onderhoud van een website

Module 06: Webhosting

Module 07: Detacheringsdiensten

Module 08: Opleidingen en trainingen

Module 09: Advisering, consultancy en projectmanagement

Module 10: Overige diensten

Module 11: Verkoop van ICT-, telecommunicatie, kantoorapparatuur en andere zaken

Module 12: Verhuur van ICT-,telecommunicatie- en kantoorapparatuur

Module 13: Onderhoud van ICT-,telecommunicatie- en kantoorapparatuur

Module 14: Toegang tot internet

Module 15: Telecommunicatiediensten

Module 16: Financiering en leasing van ICT

MCCS Privacyverklaring

Meer weten?