Remote Support

Met remote IT support kunnen wij u helpen op afstand,
vanaf elke plek en op elk moment.

Wij zijn IT Support en helpen u graag op afstand, vanaf elke plek en op elk moment kunnen wij u assisteren om uw uitdaging te analyseren en een passende oplossing te vinden.

Via de tools ISL Online en TeamViewer kunnen wij met uw toestemming uw PC op afstand overnemen.
Hiermee zijn wij in staat, terwijl u toekijkt, u te assisteren.

Kies samen met de support medewerker de tools ISL online of in overleg Teamviewer om ons toegang te verlenen tot uw PC.

1. Neem telefonisch contact met ons op via 088 23 56 200 (Keuze menu 1)

ISL Online 

3. Vul op dit nieuwe venster uw sessiecode in. Deze leveren wij u Telefonisch aan of via de e-mail of chat

4. Voer de applicatie download uit en volg de instructies op uw scherm of uw support medewerker op.

Er wordt een beveiligde verbinding opgezet tussen uw PC en ons netwerk. Wij kunnen vanaf dat moment de bediening van uw PC op afstand overnemen. U kunt onze handelingen volgen op uw scherm. Na ons bezoek sluiten wij de verbinding en kunt u door met uw werkzaamheden.Disclaimer met betrekking tot ondersteuning op afstand met behulp van ISLOnline of als alternatief TeamViewer software

Hulp of afstand

Door in te stemmen met het gebruik van deze software geeft u MCCS toestemming om mee te kijken op uw beeldscherm en, indien door u gewenst, de controle van uw computer over te nemen. De verbinding kan alleen met uw expliciete toestemming worden gemaakt. De gemaakte verbinding is te allen tijde éénmalig en kan, nadat de sessie is beëindigd, alleen weer door uzelf worden aangevraagd. De “remote support” software die MCCS gebruikt zijn van de bedrijven ISLonline en TeamViewer. Met deze professionele software garandeert MCCS u, dat de gemaakte verbinding is beveiligd en dat alleen MCCS meekijkt op uw computer. Met de “remote support” software is het mogelijk om bestanden te verzenden tussen de 2 systemen. Hiervoor vraagt de medewerker van MCCS altijd toestemming.

Gereedschap

Onder gereedschap wordt bedoeld de tools (software of script(s)) die nodig zijn om een probleem te verhelpen. Deze tools kunnen, indien nodig en in overleg met u, blijven staan op de computer. MCCS is echter niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen ontstaan na het in eigen beheer gebruiken of toepassen van deze tools.

Geheimhouding

MCCS respecteert uw privacy. De Remote Support software zal dan ook nooit zonder uw telefonische of schriftelijke toestemming de noodzakelijkerwijs verkregen informatie gebruiken voor andere doeleinden, dan de dienstverlening door MCCS zelf. Indien MCCS het noodzakelijk acht dat een vraag of probleem moet worden voorgedragen aan een derde partij, dan zal dit ten allen tijden met uw schriftelijke of telefonische toestemming gaan.

Garantie

MCCS zal zich maximaal inspannen om uw vraag te beantwoorden en/of het probleem op te lossen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Omdat een computer altijd aan veranderingen onderhevig is, geeft MCCS geen garantie op de geboden oplossing.

Aansprakelijkheid

MCCS is niet aansprakelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook die voortvloeit of verband houdt met het gebruik van Remote Support. MCCS is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van de klant, of de schade die de klant ten gevolge hiervan lijdt. MCCS gaat ervan uit dat u zelf reservekopieën (back up) van uw media heeft gemaakt, wanneer een probleem wordt voorgelegd. MCCS kan u hierin uiteraard wel assisteren, echter MCCS is nimmer verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MCCS of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Managed Central Computing Systems (MCCS)
4Passwords.com is een onderdeel van MCCS